Fotografie Erazma W. Felcyna

Kategoria: 2018
Utworzono: 29-09-2018
Liczba odwiedzin: 1546

Wystawa cyklu fotografii autorstwa Erazma Wojciecha Felcyna pt. Rosarium.

 

Erazm Wojciech Felcyn – z urodzenia bydgoszczanin (1946), dr inż. chemik, współwłaściciel i członek zarządu firmy CREON (Gdańsk).

W latach 1964-1966 fotoreporter, a następnie (1966-1968) redaktor naczelny Ilustrowanego Magazynu Studentów Politechniki Gdańskiej „Kronika Studencka”. Członek Sekcji Wystawienniczej Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego (1970-1976). Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 2005 r., od 2014 r. jest przewodniczącym Komisji Artystycznej Okręgu Gdańskiego ZPAF.

Zadebiutował w 1965 r. indywidualną wystawą „Na szlaku” w jednym z klubów studenckich Gdańska. W następnych latach wziął udział w blisko dwustu wystawach w kraju i na świecie zdobywając szereg medali i wyróżnień. Wiele jego zdjęć znajduje się w kolekcjach muzealnych i prywatnych. Korzystając z możliwości techniki cyfrowej na bazie swych starych negatywów zrealizował unikatowe kolekcje portretów ludzi związanych w latach 1964-1968 z Politechniką Gdańską oraz portretów kaszubskich z lat 1968-1972. W podobny sposób powstał zbiór „Bliscy Nieznajomi – SOPOT ‘70”.

Jest autorem licznych prac z pogranicza fotografii klasycznej i grafiki cyfrowej.

W latach 2003-2011 stworzył obszerny cykl zatytułowany „INWAZJA – subiektywny portret śmieci”. Jego następne wystawy – „ROSARIUM”, „SYNTHESIS”, „NIEPOKONANI”, „FANTASMAGORIE”, „ANATOMIA APOKALIPSY” – podejmują istotne zagadnienia o charakterze egzystencjalnym i filozoficznym. Jest autorem kilkukrotnie publikowanego eseju „POKAŻCIE MI ANIOŁA – o realizmie i rzeczywistości w fotografii” (2018).

 

O KOLEKCJI „ROSARIUM”

Świat wcale nie jest taki, jakim go widzimy – osiągnięcia współczesnej wiedzy dostarczają na to twierdzenie niepodważalnych dowodów. Ludzkie oko jest w stanie widzieć jedynie małą cząstkę tego, co nas otacza.

Zanurzeni w nieuchwytnej naszym zmysłom i przyrządom czarnej materii ciągle więcej nie wiemy, niż wiemy. Imperatyw badania mikro- i makro-kosmosu stale granice wiedzy/niewiedzy przesuwa odsłaniając coraz to nowe obszary eksploracji naukowej. Badanie świata jest istotnym elementem łączącym artystów i naukowców; obie grupy jednak operują coraz bardziej elitarnymi językami, a więc trudno dostępnymi dla ogółu.

W klimacie takiego, siłą rzeczy bardzo skrótowo przedstawionego myślenia, powstała kolekcja „Rosarium”. Stanowi ona opowieść o różach widzianych inaczej, w innym spektrum, w innej skali, z wykorzystaniem odmiennej optyki - jest próbą wniknięcia w specyficzny „różany” mikrokosmos w sposób ludzkiemu oku niedostępny. Ukazuje świat alternatywny, podlegający jednak uniwersalnym prawom życia, w którym funkcjonują procesy starzenia, śmierci i kontynuacji. Mówi ona o tym, że pojęcia realizmu i rzeczywistości wcale nie są jednoznaczne oraz o tym, że prawdy subiektywne mogą współistnieć równolegle.

Erazm W. Felcyn

Wystawa była czynna od 29.09.2018 do 07.11.2018r.

Autor Erazm Wojciech Felcyn
Kurator Zuzanna Szwedek-Kwiecińska