XXX Jubileusz chóru „Cantores Veiherovienses”

Kategoria: 2015
Utworzono: 06-12-2015
Liczba odwiedzin: 8365

Wystawa pt. XXX Jubileusz chóru „Cantores Veiherovienses”

Chór mieszany Cantores Veiherovienses działalność artystyczną zainaugurował 6 stycznia 1985 r. w Wejherowie. Pomysłodawcą i założycielem chóru był wówczas młody, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, a dziś jej wykładowca i profesor, Marek Rocławski.

Ideę powołania do życia chóru skwapliwie poparł, a następnie wydatnie wspomógł jej urzeczywistnienie, nieodżałowanej pamięci ks. Bogusław Żurawski - proboszcz parafii św. Trójcy w Wejherowie, wielki miłośnik muzyki.

Zespół od początku swej działalności zdobył uznanie publiczności w kraju jak i za granicą. Pierwszy koncert odbył się 22.06.1985 r. w farze, następnie chór brał udział w różnych imprezach artystycznych o charakterze kulturalnym i religijnym w mieście, regionie i kraju.

Od momentu powstania wejherowski chór koncertował w wielu krajach Europy. Nawiązał cenne kontakty z wieloma chórami i organizacjami kulturalnymi w całej Europie. Niektóre z nich zaowocowały dłuższą współpracą trwającą do dzisiaj.

Chór mieszany Cantores Veiherovienses w ciągu swojej działalności artystycznej uczestniczył  w wielu konkursach i festiwalach chóralnych krajowych i zagranicznych zdobywając wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.

Zespół jest członkiem Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, współpracuje z wieloma instytucjami kultury województwa pomorskiego, m.in. z Państwową Operą Bałtycką, Polską Filharmonią Kameralną Sopot, oraz Filharmonią Bałtycką.

Repertuar zespołu obejmuje różne epoki: od średniowiecza po współczesność; muzykę religijną, świecką, artystyczne opracowania pieśni ludowych oraz negro spirituals.

Wystawa czynna od 06.12.2015 – nadal trwa (częściowo na korytarzu).

Autor -
Kurator Marzena Graczyk