„Pamięć i tożsamość”

Kategoria: 2016
Utworzono: 06-11-2016
Liczba odwiedzin: 1331

Wystawa okolicznościowa pt. „Pamięć i tożsamość” z okazji jubileuszu 150-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie.

Wystawa była czynna od 06.11.2016 do 31.12.2016r.

 

Z historii Zakonu i Zgromadzenia

Założycielem Zakonu Sióstr Miłosierdzia w pierwszej połowie XVII wieku był kapłan francuski św. Wincenty a Paulo, który zasłynął z działalności na rzecz ludzi ubogich i naśladownictwa Chrystusa poprzez niesienie pomocy i uzdrawianie chorych. To on stworzył w Kościele podstawy dla pracy charytatywnej zakładając pierwsze Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo jest jednym z największych Zgromadzeń jakie powołał Kościół. Charyzmat św. Wincentego pociągnął w ciągu wieków tysiące kobiet, aby na jego wzór służyć ubogim. Stało się ono armią niewiast, które ślubem zobowiązują się służyć ubogim.

Początek działalności Zgromadzenia Sióstr Wincentek (Szarytek) w Wejherowie wiąże się z przekazaniem notarialnym na cele zakonne dla Kurii Biskupiej Chełmińskiej nieruchomości  rodziny Behnke. Fundatorami Domu Zakonnego przy ul. św. Jacka w Wejherowie byli proboszcz fary ks. Jan Rook, Emilia Wolszon i Barbara Dębicka. Na cele charytatywne nieruchomość przekazał Siostrom biskup Jan Nepomucen Marwitz pismem erekcyjnym z dnia 7 listopada 1866 roku. Pierwsza przełożoną zakonnic została s. Eugenia Fukas. W 1887 roku rząd pruski zezwolił zakonnicom na prowadzenie szpitala dla ubogich.

Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci w Wejherowie, przy ul. św. Jacka 14 istnieje od 1982 roku. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo (9 sióstr) prowadzi DPS od 1990 roku. Zamieszkuje w nim stacjonarnie 115 osób. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych. Opieka pielęgniarska jest całodobowa. Znajduje się tu m.in. sala gimnastyczna, gabinety hydroterapii, masażu, muzykoterapii i sala doświadczeń świata. W Domu prowadzona jest też terapia zajęciowa i działalność kulturalna.

Zdjęcie oraz treść: www.wejherowo.pl

 

Autor -
Kurator Zuzanna Szwedek-Kwiecińska