„Z KASZUBSKO-SŁOWIAŃSKICH I POLSKICH LOSÓW POMORZA ZACHODNIEGO”

Kategoria: 2015
Utworzono: 21-12-2015
Liczba odwiedzin: 5176

Wystawa pt. „Z KASZUBSKO-SŁOWIAŃSKICH I POLSKICH LOSÓW POMORZA ZACHODNIEGO” została zorganizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Szczecinie, przy współpracy z Archiwum Państwowym i Zamkiem Książąt Pomorskich.

Ekspozycja (składa się z 19 plansz, na których zaprezentowano wiele unikatowych archiwaliów), popularyzuje w interesujący sposób historię Pomorza Zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów i dorobku jego pierwszych gospodarzy – Słowian, w tym także Kaszubów. Na wystawie przedstawiono najdawniejsze dzieje osadnictwa kaszubskiego na Pomorzu, sięgające VI wieku, zilustrowano pierwszy pisemny zapis „Kaszuby” w buli papieża Grzegorza IX z 19 marca 1238 r., czy też historię panowania dynastii Gryfitów. Władcy Pomorza zachowali tytuł książąt kaszubskich w swojej tytulaturze aż do początków XX wieku.

Pokazano przykłady użycia języka kaszubskiego w rotach lennych szlachty pomorskiej, w Kościele ewangelickim, w szkolnictwie. Podkreślono rolę języka kaszubskiego jako przedmiotu naukowych dociekań w XIX wieku. Prekursorem badań nad kaszubszczyzną był pastor gdański Krzysztof C. Mrongowiusz.

W historii Pomorza Zachodniego, po 1945 r. szczególną rolę w procesie integracji i budowania tożsamości współczesnych mieszkańców Pomorza Zachodniego odegrał Kościół katolicki.

Prezentowane na ekspozycji dokumenty archiwalne wybrali prof. Zygmunt Szultka i prof. Kazimierz Kozłowski z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz pracownicy Archiwum Państwowego w Szczecinie: dr Jan Macholak i dr Paweł Gut, a inicjatorem całego przedsięwzięcia był dr Ryszard Stoltmann - prezes Oddziału szczecińskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego..

Wystawa po raz pierwszy zaprezentowana została 14 maja 2011 roku podczas III Dnia Kaszubskiego, zorganizowanego przez szczeciński oddział ZKP. Do tej pory ekspozycję można było obejrzeć m.in. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Sejmie RP, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz w wielu bibliotekach, muzeach na całym Pomorzu.

Ekspozycję wzbogacono o cenne unikatowe starodruki z XVII-XVIII wieku, poświęcone historii Pomorza, które pochodzą ze zbiorów wejherowskiego Muzeum.

Wystawa była czynna od 21.12.2015 do 29.02.2016r.

Autor -
Kurator Janina Kurowska