Stowarzyszenie Plastyków ZKP

Kategoria: 2017
Utworzono: 07-11-2017
Liczba odwiedzin: 931

Wystawa malarska z  okazji X - lecia działalności  Stowarzyszenia  Plastyków ZKP w Wejherowie im. Stefana Lewińskiego

Stowarzyszenie ma charakter "Klubu" bez osobowości prawnej i wchodzi w skład Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie. Poza oczywistym celem działalności Stowarzyszenia jakim jest organizowanie wystaw, plenerów malarskich oraz sezonowych warsztatów twórczych umożliwiających jego członkom propagowanie architektury i piękna ziemi kaszubskiej jest także utrwalanie pamięci o naszym koledze artyście malarzu Stefanie Lewińskim.

Wystawa była czynna od 07.11.2017r. do 31.12.2017r.

Autor Członkowie Stow. Plastyków ZKP w Wejherowie im. S. Lewińskiego
Kurator Benita Grzenkowicz-Ropela